Kvalitet & Garanti

Vi garanterer for vores produkter, og det er noget, vores kunder får gavn af.

KH TAG & FACADE A/S yder 5 års garanti på montering af nyt zink, samt yder vores leverandør rheinzink 30 årsgaranti på zink som indgår i vores produktion

Som håndværker er det vigtigt for os, at vores kunder har tillid til os og vores materialer.

Vi fremstiller alle vores profiler på eget værksted i overens-stemmelse med de gældende standarder og tekniske bestemmelser. Vi benytter CNC-styret bukkemaskine, som garanterer et præcist slutprodukt, som er forberedt og klar til montering på byggepladsen.